magic-barre

תיק נשיאה לבר באורך 1.30 מטר

₪ 260

תיק לנשיאת הבר - מתאים לבר באורך 1.3 מטר בלבד

התיק מותאם לאיחסון חלקי הבר ולנשיאה - אפשר לפרק את חלקי הבר , לשים אותם בתיק, ולקחת את התיק לכל מקום, או לאחסן את חלקי הבר בתיק בכל מקום. התיק מאפשר מקסימום ניידות ואיחסון

מבצע לרוכשים תיק ומג'יק בר באורך 1.30 - קנו מג'יק בר אורך 1.3 מטר מכל סוג וקבלו את התיק בהנחה של 20% 

 

תיק לנשיאת הבר - מתאים לבר באורך 1.3 מטר בלבד

התיק מותאם לאיחסון חלקי הבר ולנשיאה - אפשר לפרק את חלקי הבר , לשים אותם בתיק, ולקחת את התיק לכל מקום, או לאחסן את חלקי הבר בתיק בכל מקום. התיק מאפשר מקסימום ניידות ואיחסון

מבצע לרוכשים תיק ומג'יק בר באורך 1.30 - קנו מג'יק בר אורך 1.3 מטר מכל סוג וקבלו את התיק בהנחה של 20% 

 

You may also like